Poradnik w sprawie zgłaszania reklamacji

Jeśli nasz zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań lub jest popsuty, zniszczony etc. mamy możliwość zgłoszenia go do reklamacji. Nie wszyscy sprzedawcy jednak są chętni do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu pieniędzy, wtedy najczęściej wykorzystują niewiedzę klienta. Każdy z nas jest konsumentem więc każdy powinien wiedzieć co należy robić ww. sytuacjach.

Podstawa do zgłoszenia reklamacji

Według ustawy nie musimy przedstawiać konkretnego dokumentu czyli dowodu zakupu danej rzeczy, to że powinniśmy go mieć wynika z ustawy już pośrednio. Dla określenia tego zbioru przyjmuje się normy zwyczajowe. Oczywiście chodzi tutaj o paragony i faktury, protokoły zdawczo-odbiorcze czyli dokumenty, które potwierdzają fakt oraz czas wydania towaru. Ważne są także dokumenty przydatne do określenia cech produktu czyli katalogi, instrukcje i reklamy.

Sprzedawca odpowiada za zgodność towaru z opisem dlatego w jego interesie jest postępowanie reklamacyjne, które wyeliminuje lub ograniczy ryzyko poniesienia odpowiedzialności za to samo przez innego sprzedawcę. Dlatego też, zgłaszając reklamację warto mieć dokument potwierdzający, że dana rzecz została kupiona od konkretnego sprzedawcy.

A więc ten, kto składa reklamację, musi wykazać, że towar, został sprzedany przez konkretnego sprzedawcę. Z kolei on nie ma obowiązku do tego dochodzić, jest to w interesie klienta.

 

Jak jest w praktyce?

Osoby, które zgłaszają reklamację zazwyczaj muszą przedstawić paragon mimo tego, że trudno udowodnić kto zakupił dany produkt. Jeśli chodzi o przedstawienie faktury, tutaj sytuacja jest trochę lepsza bo są one wystawiane imiennie/ na firmę.

Wszystkie dokumenty więc uprawdopodabniają, że osoba ją zgłaszająca kupiła dany towar od konkretnego sprzedawcy więc może on jej nie przyjąć, twierdząc, że jest jest to rzecz, o której mowa na paragonie lub fakturze.

Zazwyczaj jednak sprzedawca po otrzymaniu odpowiednich dokumentów w celach reklamacji i braku podejrzeń, że dotyczą innego towaru przyjmuje ją i rozpatruje pozytywnie.

Autor